Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.

Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas Kontentti. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.

ISSN: 0046-7596 (Print)

ISSN: 2343-2888 (Online)

Utgivare: Historiska föreningen r.f.

Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/