Arkiv - Sida 2

26-50 av 124
 • 4/2013

  Alexander I:s kolossalbyst

  Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet

 • 3/2013

  Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?

  ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningenav kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna

 • 2/2013

  Herrgårdar och herrgårdsägare
 • 1/2013

  Valio och Enighetens tidiga historia – om smör, språk och kooperativ handel

  Hitlers andra revolution i Tyskland sommaren 1934 i svensk och finländsk press

 • 4/2012

  Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige

  Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget

  "Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra". Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland

 • 3/2012

  Förtroendets betydelse på 1700- och 1800-talet
 • 2/2012

  Klassificering av publikationer

  Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv i Finland (ca 1650–1750)

  Frögerståget

  När kom franciskanbröderna till Kökar?

  Forskarnas röst vid digitalisering av kulturarvet

   

 • 1/2012

  Mannen i samhället
 • 4/2011

  Läsande adelsdamer

  Namn på fästningsverk

  Författarhemmet i Travemünde

  Skogsarbetarbyar i Sverige

 • 3/2011

  Polen, Finland och Estland 1918–1939

  Syskonrelationer

 • 2/2011

  Medeltida handskriftsproduktion

  En kätteriprocess i Norden

  Överhet och undersåtar på 1600-talet

 • 1/2011

  Vattensågar i skeppsbyggande i Ingermanland på 1600-talet
 • 4/2010

  Om en borgares bätverk i 1700-talets Helsingfors

  Svensk invandringspolitik efter andra världskriget

 • 3/2010

  Finska kriget och lokalsamhället
 • 2/2010

  Gammalsvenskby och moderniteten

  Euterpister och kosmopolitism

 • 1/2010

  Jubileer i historien
 • 4/2009

  Reduktion och skattearrendering i Ingermanland

  Att skriva biografier

 • 3/2009

  Folklig helgonkult?

  Fotboll och nationalism

 • 2/2009

  Internationell solidaritet under mellankrigstiden
 • 1/2009

  Om den svenska friheten

  Svenskt och finländskt i läroböcker

 • 4/2008

  Vi och de på 1700-talet

  Mellankrigstida kulturrelationer

  Global historiografi

 • 3/2008

  Medeltida skrivarverkstäder i Åbo stift

  Latinet i norra Europa

26-50 av 124