4/2012

Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige

Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget

"Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra". Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland

Publicerad: 2012-01-01

Helt nummer