Läkande, botande och bilden av den kompetenta medicinaren i de finländska läkarnas årsberättelser 1769–1856

Författare

  • Saara-Maija Kontturi

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2024-02-13

Referera så här

Kontturi, S.-M. (2024). Läkande, botande och bilden av den kompetenta medicinaren i de finländska läkarnas årsberättelser 1769–1856. Historisk Tidskrift för Finland, 105(4), 497–516. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113176