Kyrkan och prästerskapet som en del av det tidigmoderna samhället

Författare

  • Ella Viitaniemi

Abstract

-

Sektion
Inledning

Publicerad

2024-02-13

Referera så här

Viitaniemi, E. (2024). Kyrkan och prästerskapet som en del av det tidigmoderna samhället. Historisk Tidskrift för Finland, 106(2), 209–214. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113202