Postillorna och predikanten En undersökning av Erik Levans (1746–1837) användning av predikolitteratur

En undersökning av Erik Levans (1746–1837) användning av predikolitteratur

Författare

  • Niklas Antonsson
  • Joonas Tammela

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2024-02-13 — Uppdaterad 2024-02-13

Versioner

Referera så här

Antonsson, N., & Tammela, J. (2024). Postillorna och predikanten En undersökning av Erik Levans (1746–1837) användning av predikolitteratur: En undersökning av Erik Levans (1746–1837) användning av predikolitteratur. Historisk Tidskrift för Finland, 106(2), 215–248. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113203