Den offentliga kyrkbacken Politiskt deltagande i 1700­-talets nordiska periferi

Politiskt deltagande i 1700­-talets nordiska periferi

Författare

  • Trond Bjerkås
  • Ella Viitaniemi

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2024-02-13

Referera så här

Bjerkås, T., & Viitaniemi, E. (2024). Den offentliga kyrkbacken Politiskt deltagande i 1700­-talets nordiska periferi: Politiskt deltagande i 1700­-talets nordiska periferi. Historisk Tidskrift för Finland, 106(2), 249–270. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113204