Prästernas karriärer, rörlighet och förhållande till lokalsamhällena i Viborgs stift 1650–1710

Författare

  • Miia Kuha

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2024-02-13

Referera så här

Kuha, M. (2024). Prästernas karriärer, rörlighet och förhållande till lokalsamhällena i Viborgs stift 1650–1710. Historisk Tidskrift för Finland, 106(2), 271–300. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113206