Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon. Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939.

Författare

  • Kristian Gerner

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2024-02-13

Referera så här

Gerner, K. (2024). Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon. Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939. Historisk Tidskrift för Finland, 106(2), 363–369. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113210