”För den svenska befolkningen frukta vi icke.” Är 1860- talets svält i Österbotten en bortglömd episod i historien om det svenska i Finland?

Författare

  • Henrik Forsberg

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2021-12-28

Referera så här

Forsberg, H. (2021). ”För den svenska befolkningen frukta vi icke.” Är 1860- talets svält i Österbotten en bortglömd episod i historien om det svenska i Finland?. Historisk Tidskrift för Finland, 106(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113214