Till Sverige för vård. Barn, barnsyn och befolkningspolitik i ett transnationellt samarbete mellan finska och svenska barnläkare 1942–1948

Författare

  • Karin Zetterqvist Nelson
  • Marianne Junila

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2021-12-28 — Uppdaterad 2021-12-28

Versioner

Referera så här

Zetterqvist Nelson, K., & Junila, M. (2021). Till Sverige för vård. Barn, barnsyn och befolkningspolitik i ett transnationellt samarbete mellan finska och svenska barnläkare 1942–1948. Historisk Tidskrift för Finland, 106(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113216