John Björkman, ”Må de herrskande klasserna darra”. Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851

Författare

  • Lars-Folke Landgrén

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2021-12-28

Referera så här

Landgrén, L.-F. (2021). John Björkman, ”Må de herrskande klasserna darra”. Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851. Historisk Tidskrift för Finland, 106(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113217