Lauri Kallio, Maailmanhenki Pohjolassa. Snellman, Hegel ja hegeliläiset

Författare

  • Kari Väyrynen

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2021-12-28

Referera så här

Väyrynen, K. (2021). Lauri Kallio, Maailmanhenki Pohjolassa. Snellman, Hegel ja hegeliläiset. Historisk Tidskrift för Finland, 106(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/113219