Läsning förenar. Om den lärda och litterära gemenskapen i Åbo i början av 1800-talet

Författare

  • Jukka Sarjala

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2022-04-27

Referera så här

Sarjala, J. (2022). Läsning förenar. Om den lärda och litterära gemenskapen i Åbo i början av 1800-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 107(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/116749