Johan Samuelsson, Läroverken och progressivismen. Perspektiv på historieundervisningens praktik och policy 1920–1950

Författare

  • Janne Holmén

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2022-04-27

Referera så här

Holmén, J. (2022). Johan Samuelsson, Läroverken och progressivismen. Perspektiv på historieundervisningens praktik och policy 1920–1950. Historisk Tidskrift för Finland, 107(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/116751