Bo Lindberg, Disputation, dissertation, avhandling. Historien om en genre

Författare

  • Rainer Knapas

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2022-10-06

Referera så här

Knapas, R. (2022). Bo Lindberg, Disputation, dissertation, avhandling. Historien om en genre. Historisk Tidskrift för Finland, 107(2), 212–214. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/122150