Annika Berg & Martin Ericsson, Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921

Författare

  • Ainur Elmgrén

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2022-10-06

Referera så här

Elmgrén, A. (2022). Annika Berg & Martin Ericsson, Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Historisk Tidskrift för Finland, 107(2), 215–218. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/122151