Persson, Mathias, Det villrådiga samhället. Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739–1792

Författare

  • Petri Karonen

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2022-10-06

Referera så här

Karonen, P. (2022). Persson, Mathias, Det villrådiga samhället. Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739–1792. Historisk Tidskrift för Finland, 107(2), 219–222. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/122152