Falska prästbevis, orlovssedlar och sedelmynt

Nytt forskningsprojekt om förfalskare och falsifikat

Författare

  • Mikael Korhonen
  • Josefine Sjöberg

Abstract

-

Sektion
Från fältet

Publicerad

2022-10-06

Referera så här

Korhonen, M., & Sjöberg, J. (2022). Falska prästbevis, orlovssedlar och sedelmynt: Nytt forskningsprojekt om förfalskare och falsifikat. Historisk Tidskrift för Finland, 107(2), 227–231. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/122154