Goda lagar i ”elak” förvaltning

Ämbetsmän och korruption i ljuset av en svensk förordning 1766

Författare

  • Nils Erik Villstrand

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2023-01-11

Referera så här

Villstrand, N. E. (2023). Goda lagar i ”elak” förvaltning: Ämbetsmän och korruption i ljuset av en svensk förordning 1766. Historisk Tidskrift för Finland, 107(3), 366–408. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/125945