Lectio praecursoria

Birgittinordens etablering och de birgittinska landskapen

Författare

  • Anna-Stina Hägglund

Abstract

-

Sektion
Översikter

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Hägglund, A.-S. (2023). Lectio praecursoria: Birgittinordens etablering och de birgittinska landskapen. Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), 526–533. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/127667