Djupt och brett om samernas historia före 1750

Samenes historie fram til 1750

Författare

  • Otso Kortekangas

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Kortekangas, O. (2023). Djupt och brett om samernas historia före 1750: Samenes historie fram til 1750. Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), 534–537. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/127668