Med glorian på sned – svensk biståndshistoria på gott och ont

En svindlande uppgift. Sverige och biståndet 1945–1975

Författare

  • Niclas Mossberg

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Mossberg, N. (2023). Med glorian på sned – svensk biståndshistoria på gott och ont: En svindlande uppgift. Sverige och biståndet 1945–1975. Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), 538–545. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/127669