Isens historia under urbaniseringens och industrialiseringens tid i Finland, Sverige och Norge

Is – på olika vis

Författare

  • Simo Laakkonen

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Laakkonen, S. (2023). Isens historia under urbaniseringens och industrialiseringens tid i Finland, Sverige och Norge: Is – på olika vis. Historisk Tidskrift för Finland, 107(4), 546–549. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/127670