Utbildningens och giftermålets betydelse i savolaxiska studenters ståndscirkulation på 1700- och 1800-talet

Författare

  • Ilkka Heinänen

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2023-11-17

Referera så här

Heinänen, I. (2023). Utbildningens och giftermålets betydelse i savolaxiska studenters ståndscirkulation på 1700- och 1800-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), 105–151. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/141144