Storfurstendömets första femtio år i positivt ljus

Kristiina Kalleinen, Valtioaamun aika – Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1863

Författare

  • Jens Grandell

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2024-03-19

Referera så här

Grandell, J. (2024). Storfurstendömets första femtio år i positivt ljus: Kristiina Kalleinen, Valtioaamun aika – Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1863. Historisk Tidskrift för Finland, 108(4), 355–358. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/144343