Svenska och finska flyktingar i Polen-Litauen i början av 1600-talet

Wojciech Krawczuk, King’s Faithful Servants. Refugees from Sweden and Finland in Poland-Lithuania in 1598–1655

Författare

  • Kasper Kepsu

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2024-03-19

Referera så här

Kepsu, K. (2024). Svenska och finska flyktingar i Polen-Litauen i början av 1600-talet: Wojciech Krawczuk, King’s Faithful Servants. Refugees from Sweden and Finland in Poland-Lithuania in 1598–1655. Historisk Tidskrift för Finland, 108(4), 363–366. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/144346