Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i Ingermanland 1669–1684

Författare

  • Kasper Kepsu
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2009-01-01

Referera så här

Kepsu, K. (2009). Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i Ingermanland 1669–1684. Historisk Tidskrift för Finland, 94. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/51029