När källkritiken möter gestaltningens utmaningar. Att skriva biografier

Författare

  • Eva Helen Ulvros
Nummer
Sektion
Översikter

Publicerad

2009-01-01

Referera så här

Ulvros, E. H. (2009). När källkritiken möter gestaltningens utmaningar. Att skriva biografier. Historisk Tidskrift för Finland, 94. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/51030