Svenskt, finskt och ryskt hos Eric Gustaf Ehrström efter 1809. Nation och språk ur ett individperspektiv

  • Johanna Wassholm
Nummer
Sektion
Uppsatser
Publicerad
jan 1, 2006
Referera så här
Wassholm, J. (2006). Svenskt, finskt och ryskt hos Eric Gustaf Ehrström efter 1809. Nation och språk ur ett individperspektiv. Historisk Tidskrift för Finland, 91. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/51938