Arkeologi, monumentresningar och minnesfiranden i Nådendal – aspekter på fornminnen och historiebruk under mellankrigstiden samt åren 1943 och 1993

Författare

  • Eva Ahl-Waris
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2010-01-01

Referera så här

Ahl-Waris, E. (2010). Arkeologi, monumentresningar och minnesfiranden i Nådendal – aspekter på fornminnen och historiebruk under mellankrigstiden samt åren 1943 och 1993. Historisk Tidskrift för Finland, 95. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52128