Förvaltning, stat och nation. Tre historiska jubileer i Finland 1959–1963

Författare

  • Max Engman
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2010-01-01

Referera så här

Engman, M. (2010). Förvaltning, stat och nation. Tre historiska jubileer i Finland 1959–1963. Historisk Tidskrift för Finland, 95. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52131