Ingvar von Malmborg (red.), Stormvindar – en bok om ödesåret 1809; Magnus Hagberg (utg.), 1809: Rikssprängning och begynnelse: 200-årsminnet av Finska kriget; Pertti Hakala (toim./red.), Venäjän keisarikunta ja Suomen suuriruhtinaskunnan synty 1808–1820. Det ryska kejsardömet och tillkomsten av storfurstendömet i Finland 1808–1820

Författare

  • Petri Karonen
Nummer
Sektion
Granskningar

Publicerad

2010-01-01

Referera så här

Karonen, P. (2010). Ingvar von Malmborg (red.), Stormvindar – en bok om ödesåret 1809; Magnus Hagberg (utg.), 1809: Rikssprängning och begynnelse: 200-årsminnet av Finska kriget; Pertti Hakala (toim./red.), Venäjän keisarikunta ja Suomen suuriruhtinaskunnan synty 1808–1820. Det ryska kejsardömet och tillkomsten av storfurstendömet i Finland 1808–1820. Historisk Tidskrift för Finland, 95. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52139