Marscherande epidemier. Dödligheten i finska kriget på lokal nivå

Författare

  • Tiina Hemminki
  • Jaana Luttinen
  • Merja Uotila
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2010-01-01

Referera så här

Hemminki, T., Luttinen, J., & Uotila, M. (2010). Marscherande epidemier. Dödligheten i finska kriget på lokal nivå. Historisk Tidskrift för Finland, 95. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52160