Finska krigets inverkan på det materiella välståndet. Böndernas förmögenhet i Nordmaling och Ilmola

Författare

  • Tiina Hemminki
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2010-01-01

Referera så här

Hemminki, T. (2010). Finska krigets inverkan på det materiella välståndet. Böndernas förmögenhet i Nordmaling och Ilmola. Historisk Tidskrift för Finland, 95. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52161