Lokalsamhället och minnena av finska kriget. Det senare politiska utnyttjandet av erfarenheterna från krisåren

Författare

  • Sofia Kotilainen
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2010-01-01

Referera så här

Kotilainen, S. (2010). Lokalsamhället och minnena av finska kriget. Det senare politiska utnyttjandet av erfarenheterna från krisåren. Historisk Tidskrift för Finland, 95. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52164