Att skapa och upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen

Författare

  • Ilkka Nummela
  • Sofia Kotilainen
  • Tiina Hemminki
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2012-01-01

Referera så här

Nummela, I., Kotilainen, S., & Hemminki, T. (2012). Att skapa och upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen. Historisk Tidskrift för Finland, 97. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52342