Fästningsbygget Sveaborg som kreditgivare i Helsingfors vid mitten av 1700-talet

Författare

  • Sofia Gustafsson
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2012-01-01

Referera så här

Gustafsson, S. (2012). Fästningsbygget Sveaborg som kreditgivare i Helsingfors vid mitten av 1700-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 97. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52345