Godsdrift och tjänstemän på ingermanländska gods under 1600-talets andra hälft

Författare

  • Kasper Kepsu
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2013-01-01

Referera så här

Kepsu, K. (2013). Godsdrift och tjänstemän på ingermanländska gods under 1600-talets andra hälft. Historisk Tidskrift för Finland, 98. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52413