Adelns arbete och vardag på 1700-talets svenska herrgårdar. Johan Gabriel Oxenstiernas och Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker

Författare

  • Johanna Ilmakunnas
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2013-01-01

Referera så här

Ilmakunnas, J. (2013). Adelns arbete och vardag på 1700-talets svenska herrgårdar. Johan Gabriel Oxenstiernas och Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker. Historisk Tidskrift för Finland, 98. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52414