Betydelsen av att äga en herrgård. Herrgårdar, ståndsgårdar och gods i Uppsala län under 1700- och 1800-talen

Författare

  • Göran Ulväng
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2013-01-01

Referera så här

Ulväng, G. (2013). Betydelsen av att äga en herrgård. Herrgårdar, ståndsgårdar och gods i Uppsala län under 1700- och 1800-talen. Historisk Tidskrift för Finland, 98. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52418