1766 års tryckfrihetsförordning och dess omedelbara betydelse för den svenska pressen och dess opinionsbildning

Författare

  • Lars-Folke Landgrén
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2002-01-01

Referera så här

Landgrén, L.-F. (2002). 1766 års tryckfrihetsförordning och dess omedelbara betydelse för den svenska pressen och dess opinionsbildning. Historisk Tidskrift för Finland, 87. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/53178