Musikkultur och musiksmak i 1700-talets Sverige. Ett bidrag till lyssnandets historia

Författare

  • Charlotta Wolff
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Wolff, C. (2015). Musikkultur och musiksmak i 1700-talets Sverige. Ett bidrag till lyssnandets historia. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55504