Att se och bli sedd på 1700-talets konstscen. Nedslag i konstbetraktandets kulturhistoria

Författare

  • Mikael Ahlund
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Ahlund, M. (2015). Att se och bli sedd på 1700-talets konstscen. Nedslag i konstbetraktandets kulturhistoria. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55505