Måltidsupplevelser i 1700-talets Sverige och det tidiga 1800-talets Finland

Författare

  • Johanna Ilmakunnas
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Ilmakunnas, J. (2015). Måltidsupplevelser i 1700-talets Sverige och det tidiga 1800-talets Finland. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55506