Skrivande barnmorskor. Barnmorskeyrkets litterariseringunder 1700-talet

Författare

  • Kirsi Vainio-Korhonen
Nummer
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Vainio-Korhonen, K. (2015). Skrivande barnmorskor. Barnmorskeyrkets litterariseringunder 1700-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55508