Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet ’new diplomatic history’

Författare

  • My Hellsing
  • Sophie Holm
Nummer
Sektion
Översikter

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Hellsing, M., & Holm, S. (2015). Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet ’new diplomatic history’. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55510