Sofia Gustafsson, Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756

Författare

  • Petri Karonen
Nummer
Sektion
Granskningar

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Karonen, P. (2015). Sofia Gustafsson, Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55513