Sjuttonhundratalet sett från Kalifornien. Rapport från American Society for Eighteenth-Century Studies kongress i Los Angeles 2015

Författare

  • Charlotta Wolff
Nummer
Sektion
Från fältet

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Wolff, C. (2015). Sjuttonhundratalet sett från Kalifornien. Rapport från American Society for Eighteenth-Century Studies kongress i Los Angeles 2015. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55515