Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt. Rapport från Sällskapets för 1700-talsstudier konferens i Uppsala 2015

Författare

  • Henrika Tandefelt
Nummer
Sektion
Från fältet

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Tandefelt, H. (2015). Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt. Rapport från Sällskapets för 1700-talsstudier konferens i Uppsala 2015. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55516